Predsjednik kao tijelo izvršno je tijelo udruge koji je također član kolektivnog Predsjedništva MHD-a.

Predsjednik predsjeda sjednicama Predsjedništva i saziva ih. Predsjednik i kolektivno predsjedništvo odgovorni su Skupštini kao najvišem tijelu.

Predsjednik MHD-a je Nediljko Romac, koji je jedan od osnivača udruge.