Makedonsko – hrvatsko društvo Tetovo udruženje je građana osnovano 2002. godine u Tetovu.

Prvo makedonsko-hrvatsko društvo osnovano je 1993. godine u Skopju.

MHD Tetovo, danas samo ove vrste, sa svojim podružnicama u nekoliko gradova: Kičevo, Strumica, Gostivar, Štip.

MHD je dobrovoljno nestranačko udruženje građana koje djeluje u Makedoniji i inozemstvu. Udruga surađuje i održava odnose sa sličnim udruženjima u zemlji, na Balkanu, u Europi i svijetu, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

MHD realizira svoje programsko opredjeljenje u skladu s makedonskim Ustavom, zakonima, statutom i drugim zakonskim normama koje reguliraju ovo pitanje.

Prvi amblem MHD-a sadrži likove Konstantina Miladinova i Josipa Jurja Strossmayera, kao i makedonsku i hrvatsku zastavu.

Glavni cilj udruge je na organizacijskoj osnovi uspostaviti proučavanje i razvoj makedonsko-hrvatskih odnosa, odnosa makedonskog i hrvatskog naroda i njihovih zemalja.

Član MHD-a može biti bilo koji građanin – državljanin Makedonije i Hrvatske, koji će se dobrovoljno pridružiti Udruzi davanjem pismene izjave.

Tijela MHD-a su: Skupština, Predsjedništvo, Predsjednik i Nadzorni odbor.