Hrvati u Makedoniji su hrvatska iseljenička skupina u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Prema popisu stanovništva provedenom 1994., u Makedoniji je te godine živjelo 2.248 Hrvata. odnosno 0,1% stanovnika Republike Makedonije, dok se je prema popisu iz 2002. godine 2.686 osoba izjasnilo kao Hrvati.

U Sjevernoj Makedoniji je Hrvata najviše u Skopju, Tetovu, Štipu i Bitoli, a manje skupine žive i po ostalim gradovima središnje i istočne Makedonije.

Status makedonskih Hrvata je reguliran dvama međudržavnim sporazumima: Programom kulturne suradnje između Ministarstava kulture Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije iz 1999. i Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Sjeverne Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj iz 2007. godine.

Ulaskom Makedonije u Kraljevinu SHS, Hrvati se u jugoslavenskoj Makedoniji pojavljuju u poslovnim ulogama. Ondje su slani učitelji, profesori, porezni, policijski i drugi državni činovnici.

Brojka Hrvata u toj državi porasla je osobito u razdoblju od 1946. do 1980. godine, kad su brojni hrvatski časnici i dočasnici službovali u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Makedoniji (u sastavu SFRJ). Puno je Hrvata, nakon Drugog svjetskog rata, pomoglo u razvoju Sveučilišta u Skopju.

Neki su tamo ostali trajno živjeti, a posljedica je i priličan broj sklopljenih mješovitih brakova, tako da je malo kompaktnih hrvatskih obitelji. No, nacionalna svijest Hrvata u Sjevernoj Makedoniji je na visokoj razini, što svjedoči činjenica da su se u visokom postotku očitovali kao govornici hrvatskog jezika. Većina ih je katoličke vjeroispovijesti (oko 70 postotaka).


(Wikipedia)