Претседател

Недиљко Ромац

Претседателство

Недиљко Ромац
Дарко Обадиќ
Горан Видачек
Нена Хлоупек
Илија Илиевски
Дарко Јовановски – Корчула
Лидија Цвитановиќ Илиевска
Славица Дабевска Кировска

Женска иницијатива – креативни работилници:

Анита Грипариќ Степановска и Ана Блажевиќ

Односи со јавноста:

Ема Павловска