Претседател

Горан Видачек

Претседателство (актуелен состав)

Горан Видачек
Недиљко Ромац
Илија Илиевски
Томо Каталиниќ
Дарко Јовановски – Корчула
Среќко Мишковски

Одбор за јазик, култура и уметност:

проф. Лидија Цвитановиќ Илиевска

Одбор за образование:

проф. Моника Обадиќ

Женска иницијатива – креативни работилници:

Анита Грипариќ Степановска и Ана Блажевиќ

Еколошко – нуркачки клуб „Пена“:

Дарко Јовановски – Корчула

Одбор за млади:

Александар Пенчиќ

Односи со јавноста:

Ема Павловска