Во 2017 го основавме и нашиот нуркачко – еколошки клуб „Пена“ кој е во склоп на МХД, а со кој организиравме голем број на активности во Македонија и Хрватска.

Еколошко – нуркачкиот клуб „Пена“ при МХД, на островот Корчула, Хрватска