Проф. Лидија Цвитановиќ Илиевска неодамна ги започна обуките на МХД